Berichten van 2017

110 of 19 items

Nogmaals: doopdienst!

by ecgadmin

Tijdens deze dienst getuigen mensen door zich te laten dopen de stap genomen hebben om hun oude leven en zelfgerichtheid af te leggen en ingaan op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen. U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen 🙂

Doopdienst, zondag 12 november

by ecgadmin

Door de doop zetten volgelingen van Jezus een nieuwe stap in hun geloof. Door de onderdompeling in het water worden zij symbolisch met Christus begraven en staan zij op in een heel nieuw leven! U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen.

Thema avond Stichting Evangelie & Moslims

by ecgadmin

St. Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en te volgen. Op maandagavond 6 november om 20.00 uur zullen zij uitleg en verduidelijking geven over dit onderwerp. Een ieder is van harte welkom!

Eetkamer 26 oktober a.s.

by ecgadmin

Op donderdag 26 oktober a.s. is de Eetkamer weer geopend. Het thema zal zijn ‘oosters’. U bent van harte welkom, opgeven kan via deze pagina.

Nieuwe seizoen begonnen

by ecgadmin

De zomer is weer voorbij, de herfst is alweer gekomen: het nieuwe seizoen is begonnen! Love2share is geopend op dinsdag en alle activiteiten staan vermeld in de agenda.

Love 2 Share gesloten

by ecgadmin

In de zomerperiode is het uitdeelpunt gesloten van 5 juli t/m 4 september. Als u spullen wilt delen, kunt u deze inleveren bij Dorcas Aalsmeer.

Vakantie tijd…

by ecgadmin

Fijne vakantie gewenst voor iedereen! Wanneer je in de gelegenheid bent om een keer mee te helpen bij de zondagschool, geef je dan op 🙂 Veel activiteiten stoppen in de komende periode, maar je bent van harte welkom op de bidstond.

Nacht van Gebed

by ecgadmin

Van vrijdag 16 tot zaterdag 17 juni wordt landelijk de Nacht van Gebed gehouden. In Uithoorn doet de ECG hieraan mee. We beginnen om 19.00 uur en rond 02.00 uur wordt er afgesloten. Iedereen is welkom om te komen mee bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Dat kan de hele nacht, maar u kunt ook een […]