Geen categorie

1120 of 30 items

Het Zoeklicht seminar maart/april 2018

by ecgadmin

In maart en april 2018 organiseert de Evangelisch Christen Gemeenschap samen met het Zoeklicht een seminar met als thema: Leven in een tijd van verval (studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd). De avonden worden gehouden op woensdag 14 en 28 maart en 11 en 25 april 2018 en beginnen om 20.00 […]

Speciale collecte voor ‘Aviv Ministry’

by ecgadmin

Zondag 4 februari zal de opbrengst van de collecte bestemd zijn voor deze sociaal-maatschappelijke stichting in Tel Aviv. Daar helpen zij daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Het voornaamste doel is uiteindelijk om mensen weer op het goede spoor te krijgen; om te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in compleet gebroken levens.

Maandag a.s. Bijbelstudie

by ecgadmin

In verband met een wijziging in de agenda, is de Bijbelstudie verplaatst naar maandag 5 februari. Let op: er is dus 2 maandagen achter elkaar Bijbelstudie.

Nogmaals: doopdienst!

by ecgadmin

Tijdens deze dienst getuigen mensen door zich te laten dopen de stap genomen hebben om hun oude leven en zelfgerichtheid af te leggen en ingaan op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen. U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen 🙂

Doopdienst, zondag 12 november

by ecgadmin

Door de doop zetten volgelingen van Jezus een nieuwe stap in hun geloof. Door de onderdompeling in het water worden zij symbolisch met Christus begraven en staan zij op in een heel nieuw leven! U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen.

Thema avond Stichting Evangelie & Moslims

by ecgadmin

St. Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en te volgen. Op maandagavond 6 november om 20.00 uur zullen zij uitleg en verduidelijking geven over dit onderwerp. Een ieder is van harte welkom!

Eetkamer 26 oktober a.s.

by ecgadmin

Op donderdag 26 oktober a.s. is de Eetkamer weer geopend. Het thema zal zijn ‘oosters’. U bent van harte welkom, opgeven kan via deze pagina.

Nieuwe seizoen begonnen

by ecgadmin

De zomer is weer voorbij, de herfst is alweer gekomen: het nieuwe seizoen is begonnen! Love2share is geopend op dinsdag en alle activiteiten staan vermeld in de agenda.

Love 2 Share gesloten

by ecgadmin

In de zomerperiode is het uitdeelpunt gesloten van 5 juli t/m 4 september. Als u spullen wilt delen, kunt u deze inleveren bij Dorcas Aalsmeer.