Zondag 4 februari zal de opbrengst van de collecte bestemd zijn voor deze sociaal-maatschappelijke stichting in Tel Aviv. Daar helpen zij daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Het voornaamste doel is uiteindelijk om mensen weer op het goede spoor te krijgen; om te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in compleet gebroken levens.