De betekenis van het Pinksterfeest; de Geest woont in ons en we hebben twee Helpers. Johannes 5:19-20; 14:16; 15:26; 16:14; 14:12; Handelingen 2:4 en 11; Romeinen 8:26: Hebreeën 4:14-16