Tijdens deze dienst getuigen mensen door zich te laten dopen de stap genomen hebben om hun oude leven en zelfgerichtheid af te leggen en ingaan op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen. U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen 🙂