In maart en april 2018 organiseert de Evangelisch Christen Gemeenschap samen met het Zoeklicht een seminar met als thema: Leven in een tijd van verval (studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd).

De avonden worden gehouden op woensdag 14 en 28 maart en 11 en 25 april 2018 en beginnen om 20.00 uur.
Spreker: Theo Niemeijer

U bent van harte welkom, de toegang is vrij. Locatie: Herman Gorterhof 3, Uithoorn.