Berichten van april 2022

3 Items

Zoomlink mei en juni

by ecgadmin

De zondagochtenddiensten in mei en juni kunt u via Zoom bijwonen via deze link: diensten in mei en juni. (Meeting ID: 843 4938 4025 Passcode: 13487)

Onkruid verwijderen 9 april 2022

by ecgadmin

Op zaterdag 9 april is er een gezamenlijke ‘ECG onkruidverwijderdag’. De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Voor iets lekkers bij de koffie en voor een lunch wordt gezorgd. Graag even melden wanneer u komt (zie DAD).

Collecte 3 april 2022

by ecgadmin

Deze morgen is de opbrengst van de collecte bestemd voor OMF. Zij pionieren, werken aan gemeente-opbouw en discipelschap en mobiliseren mensen om Oost-Aziaten bekend te maken met het evangelie.