Zondag 6 februari zal de opbrengst van de collecte bestemd zijn voor de stichting Aviv Ministry, een sociaal-maatschappelijke stichting in Tel Aviv. Daar helpen zij daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees.

Zij zorgen voor basisbehoeften van deze mensen zoals kleding en voedsel en het voornaamste doel is uiteindelijk om mensen weer op het goede spoor te krijgen; om te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in compleet gebroken levens.