Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de ‘Stichting Israël en de Bijbel’. De stichting zet zich in voor wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk.