Datum: januari 30, 2022
Tijd: 10:38  tot  11:30

Spreker: br. Douma

Na de dienst is er een presentatie over waar we nu staan in het vernieuwingsproces ECG 2.0. Er is daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.