Datum: februari 27, 2022
Tijd: 10:02  tot  11:30

Spreker: br. van Delft

We vieren tijdens deze dienst met elkaar het avondmaal.

Deze morgen is er bijbelklas voor de kinderen van groep 8 tot 15 jaar.