Datum: december 19, 2021
Tijd: 10:47  tot  11:30

Spreker: br. Darnell

Deze morgen is er bijbelklas voor de kinderen van groep 8 tot 15 jaar.