Datum: oktober 24, 2021
Tijd: 10:41  tot  11:30

Spreker: br. Stolk

Deze morgen is er bijbelklas voor de kinderen van groep 8 tot 15 jaar.