Datum: februari 5, 2017
Tijd: 10:41  tot  11:30

spreker br. Koehorst
Er is ook bijbelklas voor de 12 tot 14 jarigen.