Datum: februari 12, 2017
Tijd: 10:07  tot  11:30

spreker: br. Stolk
Er wordt Heilig avondmaal gevierd.