Gezien de maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het covid-19 (corona) virus af te remmen, hebben we besloten om de seminars in de maand maart (16e en 30e) niet door te laten gaan. Deze epidemie laat iets zien van onze menselijke kwetsbaarheid, die in contrast staat met Gods almacht en genade. Hij is onze Rots.

Wij houden u wat april betreft op de hoogte.