Op 2 september start er een tweewekelijkse Bijbelstudie in Uithoorn: de ‘Maandagavond Bijbel Seminars’ die verzorgd wordt in samenwerking met Stichting Titus. Deze stichting verzorgt ook de ‘Zaterdag Bijbel Seminars’ in Zwolle.

Waarom een Bijbel Seminar volgen?

Steeds als de Bijbel opengaat in je stille tijd of in de kerk daagt dit Woord jou uit om er meer van te willen weten, en om de Bijbelse principes toe te passen in het leven van elke dag. Je neemt je keer op keer voor dat je meer systematisch met het Woord aan het werk wilt. Het blijft echter bij een paar enthousiaste pogingen. Studeren vergt, naast alles wat het leven van je vraagt, een flink stuk zelfdiscipline, structuur en volharding. Je wilt het Woord van God beter leren kennen, maar je blijft misschien steken bij het voornemen. In Bijbelstudiegroepen, in Bijbelkringen of op conferenties heb je misschien al veel geleerd, maar het zijn als het ware eilandjes van kennis. Het overzicht en de samenhang van de hele Bijbel mis je nog.

Voor meer informatie of aanmelden, klik hier.