Op dit moment heeft de ECG geen eigen straatevangelisatie acties. Enkele leden doen mee aan Prayerstation. Deze groep is elke derde zaterdag van de maand actief in Uithoorn bij de twee winkelcentra. De ECG faciliteert deze acties door de ruimte beschikbaar te stellen vanwaaruit men vertrekt.