Op donderdag 17 juni is er om 9.30 uur vrouwencontact in het ECG gebouw.