De visie van de Evangelische Christen Gemeenschap is om een meelevende en gastvrije gemeente te zijn, waar de onderlinge liefde en het groeien in onze relatie met de Here Jezus voorop staat.

Laatste nieuws

ECG 2.0

Met een flinke groep gemeenteleden onderzoeken we het komende half jaar waarom de zaken in de gemeente zijn zoals ze zijn. Het is een reis waarvan we de uitkomst in Gods hand willen leggen. Bidt u mee?

Collecte 7 november

Br. Avakhti is fulltime evangelist en spreekt meerdere Arabische talen. Daardoor kan hij vluchtelingen uit het Nabije Oosten, maar ook veel Nederlanders, met blijdschap vertellen over de redding die bij de Heere Jezus is te vinden. De opbrengst van collecte is deze dag voor hem bestemd.

Collecte 3 oktober ’21

Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de ‘Stichting Israël en de Bijbel’. De stichting zet zich in voor wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk.

Start nieuwe seizoen

Deze zondag willen we op een eenvoudige manier in de dienst stilstaan bij de start van het nieuwe seizoen. We zien uit naar wat Hij in en door ons wil doen in de tijd die voor ons ligt!

Gemeenteweekend

Vanwege de geldende maatregelen rondom corona is besloten om het gemeente weekend uit te stellen.

Johannes 1 : 14 Gods Zoon is een mens geworden. Hij heeft bij ons gewoond. In hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hij is Gods enige Zoon, die bij de Vader vandaan gekomen is. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig.

Binnenkort

Preken en studies

Archief Preken en studies