De visie van de Evangelische Christen Gemeenschap is om een meelevende en gastvrije gemeente te zijn, waar de onderlinge liefde en het groeien in onze relatie met de Here Jezus voorop staat.

Laatste nieuws

Nogmaals: doopdienst!

Tijdens deze dienst getuigen mensen door zich te laten dopen de stap genomen hebben om hun oude leven en zelfgerichtheid af te leggen en ingaan op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen. U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen 🙂

Doopdienst, zondag 12 november

Door de doop zetten volgelingen van Jezus een nieuwe stap in hun geloof. Door de onderdompeling in het water worden zij symbolisch met Christus begraven en staan zij op in een heel nieuw leven! U bent van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen.

Thema avond Stichting Evangelie & Moslims

St. Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en te volgen. Op maandagavond 6 november om 20.00 uur zullen zij uitleg en verduidelijking geven over dit onderwerp. Een ieder is van harte welkom!

Preken en studies

Archief Preken en studies