Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden - Matth. 18:20

Laatste nieuws

Tuinonderhoud

Zaterdag 16 en zaterdag 23 maart willen we samen in de tuin van ECG gaan werken. Er moet weer het nodige onkruid verwijderd worden waardoor de mooie…… lees verder

Preken en studies

De Heer kent ook jou …

Agenda, binnenkort

15 apr
15 apr 24
Uithoorn
18 apr
18 apr 24
Uithoorn
20 apr
20 apr 24
Uithoorn
21 apr
21 apr 24
Uithoorn
22 apr
22 apr 24
Uithoorn
26 apr
26 apr 24
Uithoorn
28 apr
28 apr 24
Uithoorn
HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. (Psalm 139:1-3)
Menu