De visie van de Evangelische Christen Gemeenschap is om een meelevende en gastvrije gemeente te zijn, waar de onderlinge liefde en het groeien in onze relatie met de Here Jezus voorop staat.

Laatste nieuws

70+ Koffie ochtend

Op woensdag 18 mei is er een koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur bij de fam. Janbroers thuis. Bent u 70 jaar of ouder, dan bent u van harte welkom. Als u vervoer nodig heeft, dan kunt u contact opnemen.

zoomlink mei en juni

De zoomlink en code voor de diensten in mei en juni is: https://us02web.zoom.us/j/84349384025?pwd=RVZPQVhVYnh6R2E2YWtRYm9hV24wZz09 Meeting ID: 843 4938 4025 Passcode: 13487

Onkruid verwijderen 9 april 2022

Op zaterdag 9 april is er een gezamenlijke ‘ECG onkruidverwijderdag’. De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Voor iets lekkers bij de koffie en voor een lunch wordt gezorgd. Graag even melden wanneer u komt (zie DAD).

Collecte 3 april 2022

Deze morgen is de opbrengst van de collecte bestemd voor OMF. Zij pionieren, werken aan gemeente-opbouw en discipelschap en mobiliseren mensen om Oost-Aziaten bekend te maken met het evangelie. 

Gasten uit Oekraïne

De afgelopen week is het gebouw van de ECG opgeruimd, verbouwd en ingericht om vluchtelingen uit de Oekraine een thuis te bieden. Vanaf 25 maart komen zij bij ons verblijven. We wensen hen een warm welkom! Zie voor meer info, de website van gemeente Uithoorn.

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren landgenoten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf ook eens vreemdelingen geweest.
Ik ben de HEER, jullie God.
Leviticus 19: 33-34

Welkom, met open armen.

Binnenkort

Preken en studies

Archief Preken en studies