De visie van de Evangelische Christen Gemeenschap is om een meelevende en gastvrije gemeente te zijn, waar de onderlinge liefde en het groeien in onze relatie met de Here Jezus voorop staat.

Laatste nieuws

Zoom-link voor mei en juni

Voor de maanden mei en juni kunt u de volgende link gebruiken om de erediensten van de ECG te volgen: https://us02web.zoom.us/j/83518121366?pwd=dm9HdEh2M2dtWTRYbnZZZUhLNS94UT09 (Meeting ID: 835 1812 1366 en Passcode: 299998)

Collecte 2 april 2023

Deze morgen is de opbrengst van de collecte bestemd voor OMF. Zij pionieren, werken aan gemeente-opbouw en discipelschap en mobiliseren mensen om Oost-Aziaten bekend te maken met het evangelie. 

Weggeefkastje

Sinds kort is er een weggeefkast geplaatst nabij de hoofdingang van het ECG gebouw. Wanneer u spullen wilt delen of ruilen, dan kunt u deze in het kastje plaatsen om te delen met mensen die hier behoefte aan hebben. Plaatst u geen glaswerk, medicijnen en alcohol in dit kastje. Wanneer het kastje vol is, mogen […]

Doopdienst

Op zondag 12 februari zal er een doopdienst zijn. Wanneer je met heel je hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, mag je je laten dopen (Handelingen 8:37). Door de doop laat je zien dat je je oude leven wilt achterlaten en een nieuw leven met Jezus Christus wilt gaan leven. Het […]

Warme kamer vanaf 9 februari

Vanaf donderdag 9 februari is de kofferruimte van de ECG tussen 13 en 17 uur tijdelijk open als warme kamer. Iedereen is van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken.

Johannes 3: 16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Pasen!

Binnenkort

Preken en studies

Archief Preken en studies