De visie van de Evangelische Christen Gemeenschap is om een meelevende en gastvrije gemeente te zijn, waar de onderlinge liefde en het groeien in onze relatie met de Here Jezus voorop staat.

Binnenkort: seminar i.s.m. het Zoeklicht

Laatste nieuws

Het Zoeklicht seminar maart/april 2018

In maart en april 2018 organiseert de Evangelisch Christen Gemeenschap samen met het Zoeklicht een seminar met als thema: Leven in een tijd van verval (studies over het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd). De avonden worden gehouden op woensdag 14 en 28 maart en 11 en 25 april 2018 en beginnen om 20.00 […]

Collecte ‘Aviv Ministry’

Zondag 4 februari zal de opbrengst van de collecte bestemd zijn voor deze sociaal-maatschappelijke stichting in Tel Aviv. Daar helpen zij daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Het voornaamste doel is uiteindelijk om mensen weer op het goede spoor te krijgen; om te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in compleet gebroken levens.

Maandag a.s. Bijbelstudie

In verband met een wijziging in de agenda, is de Bijbelstudie verplaatst naar maandag 5 februari. Let op: er is dus 2 maandagen achter elkaar Bijbelstudie.

Preken en studies

Archief Preken en studies