Eens in de drie weken wordt het Avondmaal gevierd.

Het Avondmaal staat open voor een ieder die weet dat de Here Jezus voor zijn of haar zonden gestorven is en Hem heeft aangenomen als zijn/haar persoonlijke Redder en Verlosser. Ook u als gast, als u gelooft in de Here Jezus Christus, mag deelnemen aan het Avondmaal. U behoort dan immers toe aan Zijn Lichaam.

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om de Tafel van de Heer alleen open te stellen voor gelovigen vragen wij u uzelf voor te stellen en kort aan te geven wat de Here Jezus Christus voor u betekent.