Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden - Matth. 18:20

Laatste nieuws

Tuinonderhoud

Zaterdag 16 en zaterdag 23 maart willen we samen in de tuin van ECG gaan werken. Er moet weer het nodige onkruid verwijderd worden waardoor de mooie…… lees verder

Preken en studies

De Heer kent ook jou …

Agenda, binnenkort

05 mrt
5 mrt 24
Uithoorn
07 mrt
7 mrt 24
Uithoorn
10 mrt
10 mrt 24
Uithoorn
11 mrt
11 mrt 24
Uithoorn
15 mrt
15 mrt 24
Uithoorn
16 mrt
16 mrt 24
Uithoorn
17 mrt
17 mrt 24
Uithoorn
HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. (Psalm 139:1-3)
Menu