Als Evangelische Christen Gemeenschap houden we elke zondagochtend dienst.

De dienst begint om 10:00 uur. Tijdens de dienst worden er liederen gezongen en is er een preek. Voor de allerkleinsten is er crèche en ook voor de jeugd zijn er eigen bijeenkomsten zoals zondagsschool en Bijbelklas. Als gemeente van Christus Jezus vieren we regelmatig avondmaal en gedenken hiermee Zijn verzoenend lijden en sterven.

Als afsluiting van de dienst drinken we gezamenlijk koffie/thee en ontmoeten we elkaar.