2 maart 1980 – Engelbewaardersschool, Schoolstraat
30 juni 1985 – Dorpshuis De Kwakel
25 augustus 1985 – St. Jozefschool
11 september 1988 – Mariaschool, Pr. Margrietlaan
20 juni 1993 – Legmeerplein
11 januari 1998 – Herman Gorterhof

De aanloop
In september 1979 werd Henri Koehorst uitgenodigd bij de jeugdclub van Tinie van Dommelen bij de familie Stevens aan huis. Zo ontmoetten Jan Stevens, Wim van Rijsse en Henri elkaar. Henri vertelde over het verlangen om in Mijdrecht een evangelische gemeente te beginnen. Jan en Wim gaven aan dat ze al langere tijd aan het bidden waren voor een evangelische gemeente in Uithoorn. Dat leidde tot twee voorbereidende vergaderingen op 19 en 28 november. Er werd onder andere gesproken over de naam van de nieuwe gemeente en waar deze zou samenkomen. Op 30 januari 1980 werd een uitnodiging gestuurd naar bekende gelovigen in de omgeving voor een bijeenkomst in de bijzaal van de gereformeerde kerk in Amstelhoek. Daar waren 50 mensen aanwezig. Het was voor de voorbereidingsgroep duidelijk dat het een Bijbelgetrouwe gemeente moest worden. Daar kwamen positieve reacties op en dat gaf de bevestiging om alles definitief op de rails te zetten. Er werd een Kerngroep opgericht bestaande uit de broeders H. Slingerland, H. van Toorn, H. Koehorst, D. Tolsma, J. Stevens en W. van Rijsse.

De opening
Op 2 maart 1980 vond de openingsbijeenkomst plaats in het gymnastieklokaal van de voormalige Engelbewaardersschool aan de Schoolstraat in Uithoorn. De toenmalige burgemeester Brautigam sprak een welkomstwoordje onder het basketballnet. Voor f 4,60 mocht lokaal 12 gehuurd worden voor de kindernevendienst, want aan de kinderen werd meteen gedacht. Bij de eerste samenkomst in de overblijfruimte van de leegstaande school waren 35 mensen aanwezig. Later moest wel eens uitgeweken worden naar de gang.
De eerste doopdienst vond plaats in de Baptistenkerk in Amsterdam waar op 22 februari 1981 zrs. Bruines en Slingerland zich lieten dopen door onderdompeling. Later dat jaar op 13 december werden er nog 11 gemeenteleden in Bodegraven gedoopt. Er werd ook aan evangelisatie gedaan. In 1981 en 1982 vonden er tentcampagnes plaats.
In 1983 gingen ongeveer 40 broeders en zusters na overleg en gebed verder in Aalsmeer (de Aalsmeerse Christen Gemeenschap) onder leiding van Simon van Groningen, br. Den Hertog en Feike Langeveld. Een bijzondere gebeurtenis met vreugdetranen en dankbaarheid.
Helaas moest de gemeente op 30 juni 1985 de school verlaten, omdat deze zou worden afgebroken voor de bouw van winkelcentrum Amstelplein. Daarna werd er een beetje heen en weer geschoven tussen het dorpshuis en een andere school. Op 25 augustus 1985 werd de eerste samenkomst gehouden in de Mgr. Noordmanlaan in De Kwakel. In 1986 werd de kerngroep opgeheven om plaats te maken voor drie oudsten: de broeders Post, Pannekoek en Koehorst. In 1987 vertrok er opnieuw een groep, nu naar Mijdrecht onder leiding van de broeders Post en Pannekoek en startte daar de De Parousia gemeente. Naast broeder Koehorst werd Piet Hulsbos oudste. Een jaar later kwam Age Regelink daar bij.
De ECG bleef niet langer in De Kwakel. Op 11 september 1988 vertrok de gemeente naar de Mariaschool aan de Prinses Margrietlaan in Uithoorn. Ook deze school moest worden afgebroken, zodat de gemeenteleden hun boeltje weer in pakten om dit maal naar het Legmeerplein te verhuizen. Dit keer werd het gebouw gekocht om eindelijk een vaste plek te hebben. De naastgelegen school kampte echter met ruimtegebrek en de gesprekken met de gemeente Uithoorn over een mogelijke verhuizing begonnen eind 1995 weer. Er werd een leegstaand schoolgebouw aangeboden. Dit werd helemaal verbouwd en aangepast aan de wensen en behoeften van de ECG. Begin 1998 werd er een feestweek georganiseerd voor alle doelgroepen en werd het gebouw in het Herman Gorterhof officieel geopend. Het was niet gelukt een naam te verzinnen, dus blijft het gewoon ‘het gebouw’.
In de loop van de tijd is er een grote variëteit aan sprekers geweest. Niet alleen luisterden we naar de preken van br. Koehorst, ook brs. Gravendeel, Lugthart, Meulenberg en Van Groningen maakten in de beginperiode veel indruk.

Zendelingen
Al vanaf het begin steunt de ECG zendelingen. Regelmatig vertrok er een team naar België om Tinie van Dommelen praktisch te ondersteunen. Ook Wil Buitenweg op de Filippijnen wordt al sinds jaar en dag financieel en in gebed bijgestaan. Later kwamen daar Ronald Lammers en Johan Koopman bij.
Vanuit de gemeente werden er ook mensen uitgezonden. Roel van Doesburg naar Operatie Mobilisatie, Peter en Annette Hartman voelden zich geroepen om naar België te verhuizen om te werken op het kantoor van de B.E.Z. en Madeleine van de Ruitenbeek liet Vinkeveen achter zich om naar Hongarije te vertrekken.
Niet iedereen vertrok naar andere landen om daar in de zending te gaan werken. Ook kwam de zending naar ons toe, want in 2003 werd er in Amstelveen een asielzoekerscentrum geopend. Drie jaar lang konden we de vluchtelingen in ons gebouw ontvangen en het Evangelie delen tijdens ochtenden waarop er naai- en Nederlandse les gegeven werd. Ook waren er spelletjesavonden waar vooral de jeugd naartoe kwam en drukbezochte maaltijden met een duidelijke boodschap.

Evangelisatie
Hoewel het niet gemakkelijk was in Uithoorn, is evangelisatie altijd een belangrijke pijler geweest. In 1993 ging er een werkgroep van start om dit vorm te geven. Zij organiseerden de actie Werk in Uitvoering waarbij enquêtes werden afgenomen in de wijk rondom het gebouw en waarbij Gerard van der Schee kwam om te onderwijzen in evangelisatie. Met Koninginnedag werd er ingespeeld op de kindermarkt voor de deur van het gebouw. Er was een actie Klas 2000. Om ongelovige partners te betrekken werd er een culinaire fietstocht gehouden. Er waren verschillende Alpha-cursussen.
Evangelisatie vindt op allerlei manieren plaats en soms niet eens georganiseerd. Zo werd de familie Verbruggen gevraagd in Maria-Oord te komen zingen en dat werd nog jarenlang voortgezet. Oudere, vaak demente, mensen genieten van de liederen uit hun jeugd en laten de woorden over de Heer tot hun hart doordringen. Het bezoekwerk werd door onder andere zr. De Greef voorgezet en later uitgebreid met de Alpha-gesprekskring.

Activiteiten
De jeugd was enorm actief. Vroeger hadden we ‘het tienerhonk’, een soort koffiebar en een open jongerenhuis, in 1994 bedacht Marlon daarvoor de naam Impuls. Naast scherpe discussie, serieuze studies en persoonlijke gesprekken ondernam de jeugd regelmatig leuke dingen met elkaar. Zo werden er volleybal toernooien gehouden, waren ze bij de Nacht zonder Dak voor hun bezoek aan de EO-jongerendag, liepen ze mee in de Mars voor Jezus, hielden ze een zwart-wit feest en bekeken vele films. De jongere kinderen hielden ook van uitstapjes. De tussenklas bezocht het Corrie ten Boomhuis en het Bijbelsmuseum.
Voor kinderen buiten de gemeente werd Bijbelclub De Lichtdragertjes opgericht. De club, die begon op zaterdag en later verplaatst werd naar woensdagmiddag, voorzag duidelijk in een behoefte. Naast een eigen programma werd ook wel eens iemand uitgenodigd zoals Ben van den Akker van Open Air Campagne. Eerst werden de kinderen beloond met een puntensysteem. Niet alleen dat, maar ook de naam werd veranderd in de ‘Kinderbijbelknutselclub’.
Om de gemeenschap in de ECG te bevorderen stonden er vaak gezellige dingen op het programma. Een sportdag in het Amsterdamse Bos, een kerstontbijt en in oktober 1996 een gemeenteweekend in Huis ter Duin in Petten. Verder was er een weekend over ‘Bijbels omgaan met spanningen’ gegeven door Gerard en Coby Feller. Of de vrouwen organiseerden een babyshower voor een toekomstige moeder. Voor de ouderen in onze gemeente, vond er een keer per maand een ouderenochtend plaats.
De vrouwen ontmoeten elkaar al jaren en bespreken een boekje of houden zich creatief bezig. Een tijdje werd er het boekje Liefde Leerproces behandelt. Daarna probeerden ze het geleerde in de praktijk te brengen door een welkom voor de buurt te organiseren. Er werden gasten uitgenodigd, zoals EO-presentatrice Marion Lutke, Truus den Hartig van het Scharlaken Koord, schrijfster Joke Verweerd of een EO-koffie-ochtend waar veel vrouwen op af kwamen.

De laatste 15 jaar
Deze periode kende verschillende hoogtepunten: In 2005 deden we mee aan de campagne ‘40 doelgerichte dagen’. Er was een periode van intensieve voorbereiding en de diensten werden extra aangekleed. In 2006 organiseerden we de Marriage Course en deze werd daarna nog herhaald. In 2010 deden we met elkaar de studie ‘Jezus Zien en Ervaren’ van John Piper en in 2011 volgde de studie ‘De vrijgevige God’ van Tim Keller.
Biddend en zoekend naar manieren om dienstbaar te zijn en mensen over de drempel van ons gebouw te krijgen begon in januari 2012 de Eetkamer Goede Genade. In november 2013, na de kickbox clinic met Joop Gottmers, startte de open jongerenavonden Invite. Het Uitdeelpunt Love to Share opende in mei 2014 haar deuren. Door deze activiteiten komen er steeds meer mensen in aanraking met het Evangelie.

40 Jarig jubileum
Op 2 maart 2020 bestaat de gemeente 40 jaar. Dit werd gevierd met een dankdienst op zondagochtend 1 maart. Aansluitend was er een gezamenlijke lunch en vanaf 14.00 uur een officiële bijeenkomst waar gasten aanwezig waren en waar werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Ook was er een activiteitenmarkt waar te zien was welke activiteiten er vanuit de gemeente en individueel door gemeenteleden worden georganiseerd.

We zijn dankbaar en prijzen God voor wat Hij in deze 40 jaar heeft gedaan.