Gedegen Bijbelkennis stimuleert de geestelijke groei en stabiliteit van een christen. Wees niet tevreden met een oppervlakkige kennis van Gods plan met uw leven en de geschiedenis van de mensheid. Op de studie krijgt u geen ‘melk’ maar ‘vast voedsel’ om te groeien tot een volwassen zoon of dochter van God.

Iedereen is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.