Privacy-statement Evangelische Christen Gemeenschap Uithoorn

Op de website van de Evangelische Christen Gemeenschap wordt om persoonsgegevens gevraagd.
Bijvoorbeeld bij het contactformulier. Deze gegevens worden echter niet opgeslagen, maar zijn
alleen zichtbaar in de door ons ontvangen e-mail met uw verzoek. Persoonsgegevens zijn gegevens
die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Wij
streven ernaar om in het werken met persoonsgegevens te voldoen aan het bepaalde in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en per mei 2018 aan de wet op de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG).

De Evangelische Christen Gemeenschap streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek
aan de websites van de Evangelische Christen Gemeenschap zo te verwerken en te beheren dat uw
privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u,
op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over de Evangelische Christen Gemeenschap. Verzoeken
om informatie over de Evangelische Christen Gemeenschap worden na een half jaar uit ons
mailbestand verwijderd.

Alle aan de Evangelische Christen Gemeenschap verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden
behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de gemeenschap aan derden
worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

De Evangelische Christen Gemeenschap gebruikt op haar websites geen ‘cookies’. (Een cookie is een
klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend
door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar
een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.)

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met
de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. De Evangelische Christen Gemeenschap
mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het
ingaan ervan op de website worden geplaatst.

Recht op informatie
U hebt op elk moment het recht op informatie over de opgeslagen gegevens,
met betrekking tot uw persoon, zijn herkomst en ontvanger en het doel van de opslag.

Veiligheidsopmerking
De website van de Evangelische Christen Gemeenschap is (nog) niet beveiligd door een SSL certificaat
(https) waardoor de websites beveiligd zijn tegen onderscheppen van informatie door derden, de
door u verstrekte informatie wordt nog niet versleuteld verstuurd.

Andere sites
Op de website van de Evangelische Christen Gemeenschap treft u links aan naar andere sites. de
Evangelische Christen Gemeenschap kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking
tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacy
statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De Evangelische Christen Gemeenschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in dit privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor het privacy beleid van
de Evangelische Christen Gemeenschap.

Vragen
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het privacy beleid van de Evangelische Christen
Gemeenschap kunt u deze richten aan de Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3,
1422 JP Uithoorn.