Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden - Matth. 18:20

Laatste nieuws

Preken en studies

De Heer kent ook jou …

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. (Psalm 139:1-3)

Agenda, binnenkort

29 jun
30 jun
30 jun 24
Uithoorn
07 jul
7 jul 24
Uithoorn
08 jul
8 jul 24
Uithoorn
09 jul
9 jul 24
Uithoorn
14 jul
14 jul 24
Uithoorn
21 jul
21 jul 24
Uithoorn
Menu