Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden - Matth. 18:20

Laatste nieuws

Preken en studies

De Heer kent ook jou …

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. (Psalm 139:1-3)

Agenda, binnenkort

21 jul
21 jul 24
Uithoorn
28 jul
28 jul 24
Uithoorn
04 aug
4 aug 24
Uithoorn
11 aug
11 aug 24
Uithoorn
18 aug
18 aug 24
Uithoorn
25 aug
25 aug 24
Uithoorn
01 sep
1 sep 24
Uithoorn
Menu