In onze visie op onze gemeente onderscheiden we vier elementen of accenten: naar God toe, groei (in onszelf), naar elkaar en naar buiten.

Wij willen een Bijbelse gemeente zijn:

  • om samen te doen wat God van ons vraagt, tot zijn eer en vreugde (Koll. 1:10, Ef.1);
  • waar wij worden opgebouwd en waar we groeien in ons geloof en in de kennis van Gods Woord, om op een geestelijk volwassen manier met God en elkaar om te gaan (Ef. 4:1-16, Fill, 2:1-9);
  • waar we met elkaar meeleven, waar de onderlinge liefde merkbaar is en waar ieder zijn gaven en talenten kan inzetten (1Kor. 12, Gal. 6:1-10);
  • die gastvrij en aanstekelijk is, waardoor mensen Jezus Christus leren kennen (Joh. 13:34,35).