Een keer in de 2 weken op maandagavond houden we een bidstond. We bidden dan voor de gemeente en voor elkaar. We danken God, onze Vader voor wie Hij is en maken Hem groot in onze gebeden. Gods Woord roept ons op om voortdurend te bidden, daarin te volharden en Hem in alles te danken.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus – Fill.4:6-7