Van 31 januari tot en met 13 februari willen we een bijzondere tijd van verootmoediging en gebed met elkaar hebben. 

We zijn met elkaar op zoek naar Gods plan voor de ECG. Wij willen met open handen en een open hart naar de Heer luisteren, wat Hij ons te zeggen heeft. Wij willen ons verootmoedigen voor God en Hem alle eer en glorie geven. Wij erkennen hoe klein wij zijn en hoe groot Hij is. Hij is het die alles bewerkstelligt. Zonder Hem kunnen wij niets bereiken. Laten we bidden, dat de Heer ons zijn plan bekend maakt en ons leidt in de weg die we moeten gaan.

       Hier vindt u dagelijks de tekst van de dag en de gebedspunten: