De Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn is sinds 1 januari 2008 ANBI geregistreerd.

Door deze registratie zijn uw giften aan onze gemeente aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
De ANBI registratie vereist de verstrekking van een aantal basisgegevens die we voor u op deze pagina verzamelen.

Officiële naam en basisgegevens
Evangelische Christen Gemeenschap
KvK nummer: 34377451
RSIN nummer: 818544223
Contact: info@ecguithoorn.nl

Doelstelling
Het onderhouden van de inzettingen, zoals die beschreven staan in Handelingen 2:42, namelijk volhardende in de leer der Apostelen, in de Gemeenschap, in de Breking des Broods en in de Gebeden. Het verkondiging van het Evangelie, zoals beschreven in Mattheüs 28:18-20 (de doop op persoonlijk belijden en door onderdompeling). De gemeente tracht het gestelde doel te bereiken door: het houden van samenkomsten; evangelisatie en zending; kinder- en jeugdwerk; het bevorderen van de onderlinge gemeenschap en bijstand; Bijbelstudie en bidstonden; lectuurverspreiding en alles wat verder het doel kan bevorderen.

Actueel beleidsplan
Wij willen een Bijbelse gemeente zijn:
• om samen te doen wat God van ons vraagt, tot zijn eer en vreugde;
• waar wij worden opgebouwd en waar we groeien in ons geloof en in de kennis van Gods Woord, om op een geestelijk volwassen manier met God en elkaar om te gaan;
• waar we met elkaar meeleven, waar de onderlinge liefde merkbaar is en waar ieder zijn gaven en talenten kan inzetten;
• die gastvrij en aanstekelijk is, waardoor mensen Jezus Christus leren kennen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een oudstenraad. Alle werkzaamheden voor de gemeente worden ‘pro Deo’ verricht.

Verslag activiteiten
Op deze website vermelden wij verschillende activiteiten die plaatsvinden in en rond onze gemeente. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar het nieuwsoverzicht.

Staat van baten en lasten 2023, download