In Uithoorn en omgeving zijn er verschillende huiskringen.

In de huiskring wordt een brief of ander Bijbelgedeelte bestudeerd. Verschillende aspecten van het gemeenteleven en de praktische levenswandel als christen worden met elkaar besproken.

De meeste kringen komen eenmaal per 14 dagen bij elkaar.