In een vertrouwelijke sfeer wordt, aan de hand van een hoofdstuk uit een boek, met elkaar gesproken over praktische geloofswandel. Na een uur studie gaan we over tot het delen van gebedsonderwerpen. Openheid, bemoediging, gemeenschap en humor zijn kenmerkend voor het vrouwencontact.

We komen tweewekelijks bij elkaar op de donderdagochtend om 9.30 uur.