Zendelingen

Fam. E. Huisman

Amsterdam Zuid-Oost

Wij zijn Ed en Nel Huisman, getrouwd en gezegend met 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Vanaf november 2011 is er een Ghanees pleegkind gekomen waar we voogd over zijn.

In 1993 zijn we vanuit Arnhem naar de Bijlmermeer in Amsterdam verhuisd. Tot 1990 werkte Ed in een orthopedagogisch behandelingsinstituut. Eind jaren ’80 merkten we dat de Here een ander plan had met ons leven. We waren al volop betrokken bij evangelisatiewerk. Gaandeweg werd ons duidelijk dat de Here ons riep voor evangelisatiewerk onder kinderen. Hij bevestigde dit o.a. door de mogelijkheid om hiervoor een opleiding voor fulltime kinderevangelisten te gaan volgen in Zwitserland. Ed heeft daarvoor zijn baan in juli 1990 opgezegd. Na deze opleiding begrepen we dat de Here ons riep om in Nederland zendingswerk te gaan doen onder kinderen.

Vanuit Arnhem deden we, in de zomervakanties openlucht werk in Amsterdam samen met de A.W.Z. Er startte een club in Amsterdam en we reden wekelijks heen en weer.

Nadat in 1992 een El-Al Boeing neergestort was op een flat in de Bijlmer, wisten we het zeker: dit is de plaats waar de Here ons roept. God voorzag in woonruimte en in financiën om de verhuizing te bekostigen.

Stichting Evangelie Voor Kinderen is een geloofszending. Dit wil zeggen dat we voor alles wat voor werk en gezin nodig is, volledig afhankelijk zijn van giften.

Onze dagelijkse bezigheden worden grotendeels ingevuld door:

 • Organiseren en leiding geven aan Bijbelclubs die wekelijks op verschillende
  locaties in de Bijlmer gehouden worden. Ter afsluiting van het clubseizoen
  organiseren we een kamp.
 • Organiseren van Vakantie Bijbelclubs. Jaarlijks worden er op verschillende
  plekken in de Bijlmer, tijdens de zomervakantie, in de openlucht, deze clubs
  georganiseerd.
 • Het schrijven en uitwerken van lesmateriaal. Naast het al bestaande materiaal
  schrijven en ontwerpen we nieuwe lessen en de daarbij benodigde visuele
  hulpmiddelen en verwerkingen.
 • Het geven van voorlichting en training. Bij verschillende gemeenten zijn we
  betrokken met instructies over het materiaal en voor advies. Ook geven we
  cursussen kinderwerk aan club- en zondagsschoolleiding. Maandelijks verzorgen we
  een demonstratieavond over het materiaal dat de komende weken op de
  verschillende clubs gebruikt gaat worden.
 • Gebed: Elke maand komen we met de clubleiding, en andere geïnteresseerden, bij
  elkaar voor gebed. We zien gebed als de drager van het totale werk.

Hopelijk krijgen jullie zo een beetje een beeld van wat we doen en waarom. Zijn er vragen…of wilt u/jij meer weten. Kom langs, bel, schrijf of mail. We zullen proberen een antwoord te geven!

www.evangelievoorkinderen.nl
info@evangelievoorkinderen.nl

Tiny en Hannie

Berchem, België

Tinie en Hannie werken als evangelist in De Parel in Berchem, België.

De Parel is gehuisvest vlak naast de kerk (St. Lambertusstraat 40). Buurtbewoners kunnen daar terecht voor tweedehandse kledij. Mensen van welke nationaliteit dan ook die het Nederlands nog niet machtig zijn, kunnen er gratis taallessen volgen. Hiervoor werd speciaal een computerlokaal ingericht.

De boetiek is open op dinsdag en donderdagmiddag telkens van 13:00 tot 16:00.

De Nederlandse lessen vinden plaats op weekdagen van 19:00 tot 21:00. De vraag is groter dan het aanbod. Daarom wordt er telkens een berichtje aan het raam gehangen van zodra er een plaatsje vrijgekomen is.

Menu