Zendelingen

Fam. E. Huisman

Amsterdam Zuid-Oost

Wij zijn Ed en Nel Huisman, getrouwd en gezegend met 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Vanaf november 2011 is er een Ghanees pleegkind gekomen waar we voogd over zijn.

In 1993 zijn we vanuit Arnhem naar de Bijlmermeer in Amsterdam verhuisd. Tot 1990 werkte Ed in een orthopedagogisch behandelingsinstituut. Eind jaren ’80 merkten we dat de Here een ander plan had met ons leven. We waren al volop betrokken bij evangelisatiewerk. Gaandeweg werd ons duidelijk dat de Here ons riep voor evangelisatiewerk onder kinderen. Hij bevestigde dit o.a. door de mogelijkheid om hiervoor een opleiding voor fulltime kinderevangelisten te gaan volgen in Zwitserland. Ed heeft daarvoor zijn baan in juli 1990 opgezegd. Na deze opleiding begrepen we dat de Here ons riep om in Nederland zendingswerk te gaan doen onder kinderen.

Vanuit Arnhem deden we, in de zomervakanties openlucht werk in Amsterdam samen met de A.W.Z. Er startte een club in Amsterdam en we reden wekelijks heen en weer.

Nadat in 1992 een El-Al Boeing neergestort was op een flat in de Bijlmer, wisten we het zeker: dit is de plaats waar de Here ons roept. God voorzag in woonruimte en in financiën om de verhuizing te bekostigen.

Stichting Evangelie Voor Kinderen is een geloofszending. Dit wil zeggen dat we voor alles wat voor werk en gezin nodig is, volledig afhankelijk zijn van giften.

Onze dagelijkse bezigheden worden grotendeels ingevuld door:

 • Organiseren en leiding geven aan Bijbelclubs die wekelijks op verschillende
  locaties in de Bijlmer gehouden worden. Ter afsluiting van het clubseizoen
  organiseren we een kamp.
 • Organiseren van Vakantie Bijbelclubs. Jaarlijks worden er op verschillende
  plekken in de Bijlmer, tijdens de zomervakantie, in de openlucht, deze clubs
  georganiseerd.
 • Het schrijven en uitwerken van lesmateriaal. Naast het al bestaande materiaal
  schrijven en ontwerpen we nieuwe lessen en de daarbij benodigde visuele
  hulpmiddelen en verwerkingen.
 • Het geven van voorlichting en training. Bij verschillende gemeenten zijn we
  betrokken met instructies over het materiaal en voor advies. Ook geven we
  cursussen kinderwerk aan club- en zondagsschoolleiding. Maandelijks verzorgen we
  een demonstratieavond over het materiaal dat de komende weken op de
  verschillende clubs gebruikt gaat worden.
 • Gebed: Elke maand komen we met de clubleiding, en andere geïnteresseerden, bij
  elkaar voor gebed. We zien gebed als de drager van het totale werk.

Hopelijk krijgen jullie zo een beetje een beeld van wat we doen en waarom. Zijn er vragen…of wilt u/jij meer weten. Kom langs, bel, schrijf of mail. We zullen proberen een antwoord te geven!

www.evangelievoorkinderen.nl
info@evangelievoorkinderen.nl

Fam. P. Hartman

Zaventem, België

Peter en Annette Hartman zijn al meer dan 15 jaar geleden naar België verhuisd om daar het evangelie te verkondigen, dit doen zij onder andere door hun werk bij B.E.Z.

In juni 1999 sprak Johan Lukasse, de president van de B.E.Z. in de ECG en vertelde dat er op het hoofdkantoor van de B.E.Z. in Brussel een nood aan personeel was, onder andere de bediening om leiding te geven aan het Norton Huis.

Peter en Annette werden op dat moment in hun hart aangeraakt en zij voelden zich geroepen door God voor de B.E.Z. Na verschillende gesprekken met de B.E.Z., medechristenen, familie en vrienden besloten ze te solliciteren. Tijdens de sollicitatieprocedure werden zij en de B.E.Z. bevestigd dat God hen voor deze taak riep en werden zij aangenomen voor deze functie op het hoofdkantoor.

Het hoofdkantoor van de B.E.Z. is gevestigd in het Norton Huis te Brussel. Het kantoor ondersteunt het werk en alle werkers van de B.E.Z. in heel België. Het is het ”zenuwcentrum” van de B.E.Z. en het is zeer belangrijk dat het kantoor als een geoliede machine werkt. De medewerkers, die actief zijn in het gemeentestichtend werk, kunnen zich richten op hun specifieke taken en dus effectiever en efficiënter werken.

God heeft Peter en Annet geleid, versterkt en bevestigd in de voorbereiding om de taak bij de B.E.Z. in Brussel op te pakken. Op april 2000 zijn zijn naar Mechelen verhuisd en Peter is vanaf 2 mei 2000 werkzaam op het kantoor van de B.E.Z. in Brussel.

Peter is werkzaam als office manager van het Norton Huis. In het Norton Huis in Brussel zijn de financiële en algemene administratie, receptie, secretariaat, public relations, onderhoud gebouwen/voertuigen en Gastvrijheid-bediening van de B.E.Z. gevestigd. Peter geeft leiding aan dit team van mensen. Annette werkt 1 dag per week op de administratie in het Norton Huis.

Peter en Annette hebben drie kinderen: Thijs (1993), Vera (1995) en Erik (1997).

Br. J. Koopman

Luxemburg

”De naam des Heren is een Sterke Toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.” (Spreuken 18:10)

In 1992 kreeg Johan Koopman de roeping van God om in het Noorden van Luxemburg gemeentestichtend werk te gaan verrichten.

Als het gaat om de evangelisatieverkondiging wordt Luxemburg ook wel ”het vergeten land” genoemd. Er bestaan amper evangelische gemeentes. Daarom is het zo belangrijk dat Johan daar zijn werk kan doen. Net als ieder mens heeft ook iedere Luxemburger recht op een leven met de Heer Jezus. In Hem ligt ons oorsprong en alleen door te kiezen voor Hem kunnen we gered worden.

Inmiddels bestaat er een kleine gemeente, die de mooie naam Hoffnung fir jiddereen (Hoop voor iedereen) draagt. Als evangelische gemeente wil Hoffnung fir jiddereen de nadruk leggen op de keuze, die ieder mens kan maken en de levende relatie met de Heer Jezus, die daaruit voortkomt. Ook is het belangrijk om een gemeente te zijn, die dicht bij de mensen en hun leven van alledag staat. Samen God zoeken, zondagsdiensten houden, Bijbelstudies en bidstonden en elkaar ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Vanuit de gemeente richt men zich op het bereiken van harten van de Luxemburgers.

Als het gaat om evangelisatie worden de cultuurverschillen tussen Luxemburg en Nederland duidelijk. Langs de deuren gaan en evangeliseren op straat worden in Luxemburg onmogelijk gemaakt. Johan en zijn team moeten dus heel creatief zijn, denk bijvoorbeeld aan laagdrempelige activiteiten. In eerste plaats richt het team zich op evangelisatie door middel van relaties met mensen in de omgeving op te bouwen. Daarnaast richten zij zich steeds meer op acties zoals Bijbeltentoonstellingen en Gospelavonden. Dit zijn uitstekende gelegenheden, om mensen in contact te brengen met de Heer Jezus en Zijn reddingswerk. Naar de toekomst toe wordt ook gedacht aan thema- en filmavonden, advertenties in de krant, enz.

Voor meer informatie, kijk op de website www.desterketoren.nl, e-mail sterketoren@gmail.com.

Tiny en Hannie

Berchem, België

Tinie en Hannie werken als evangelist in De Parel in Berchem, België.

De Parel is gehuisvest vlak naast de kerk (St. Lambertusstraat 40). Buurtbewoners kunnen daar terecht voor tweedehandse kledij. Mensen van welke nationaliteit dan ook die het Nederlands nog niet machtig zijn, kunnen er gratis taallessen volgen. Hiervoor werd speciaal een computerlokaal ingericht.

De boetiek is open op dinsdag en donderdagmiddag telkens van 13:00 tot 16:00.

De Nederlandse lessen vinden plaats op weekdagen van 19:00 tot 21:00. De vraag is groter dan het aanbod. Daarom wordt er telkens een berichtje aan het raam gehangen van zodra er een plaatsje vrijgekomen is.