Een keer in de twee weken wordt zorgcentrum Maria-Oord in Vinkeveen bezocht en worden er samen met de bewoners christelijke liederen zingen uit o.a. Johan de Heer en Opwekking. Ook wordt er op een eenvoudige manier het evangelie verteld en worden de mensen bekend gemaakt met de Here Jezus.

Na afloop worden de bewoners weer naar hun eigen kamer gebracht.