Berichten door ecgadmin

110 of 15 items

ECG 2.0

by ecgadmin

Met een flinke groep gemeenteleden onderzoeken we het komende half jaar waarom de zaken in de gemeente zijn zoals ze zijn. Het is een reis waarvan we de uitkomst in Gods hand willen leggen. Bidt u mee?

Collecte 7 november

by ecgadmin

Br. Avakhti is fulltime evangelist en spreekt meerdere Arabische talen. Daardoor kan hij vluchtelingen uit het Nabije Oosten, maar ook veel Nederlanders, met blijdschap vertellen over de redding die bij de Heere Jezus is te vinden. De opbrengst van collecte is deze dag voor hem bestemd.

Collecte 3 oktober ’21

by ecgadmin

Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de ‘Stichting Israël en de Bijbel’. De stichting zet zich in voor wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk.

Start nieuwe seizoen

by ecgadmin

Deze zondag willen we op een eenvoudige manier in de dienst stilstaan bij de start van het nieuwe seizoen. We zien uit naar wat Hij in en door ons wil doen in de tijd die voor ons ligt!

Gemeenteweekend

by ecgadmin

Vanwege de geldende maatregelen rondom corona is besloten om het gemeente weekend uit te stellen.

Collecte 4 juli ’21

by ecgadmin

Volgende week is de collecte bestemd voor Trans World Radio. Deze organisatie brengt het Woord via de radio en andere media in gebieden waar de toegang tot het Evangelie beperkt is.

vrouwencontact

by ecgadmin

Op donderdag 17 juni is er om 9.30 uur vrouwencontact in het ECG gebouw.

Open Doors

by ecgadmin

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Op vrijdag 4 juni is er nacht van gebed in de grote zaal in het gebouw van de ECG van 19.30 tot middernacht. Op zondag 6 juni zal de collecte ten goede komen aan Open Doors.

Getuigenis van Marja en Paul

by ecgadmin

Op zondag 7 maart 2021 gaven Marja en Paul een bijzonder getuigenis over de ziekte die bij Marja is geconstateerd. Via deze link komt u bij dit ontroerende getuigenis.

Maandagavond Bijbel Seminars in digitale vorm verder (t/m 19 januari)

by ecgadmin

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die we op 14 december jl. te horen hebben gekregen, hebben we besloten om de drie komende seminars in digitale vorm verder te gaan. 28-12-2020 Br. R. Avakthi – Christendom versus Islam4-1-2021 Br. J. Fijnvandraat – 7 brieven van Openbaring 2 en 318-1-2021 Br. G. de Koning – Psalmen […]