God dienen met ontzag en eerbied (Hebreeën 12:28).