De geestelijke lessen van de ark van het verbond (Exodus 25; Romeinen 3:24)