‘In het leven regeren door de Ene’ (Jezus Christus) Romeinen 5:12-21.