Over gemeente zijn: eerst boven, binnen en dan naar buiten. (Johannes 17:20-23; Romeinen 8:28-30; Efeze 2:22, 4:13; 2Kor. 5:17-21)