Vertrouwen leren door de stormen. Markus 4:35-41; 6:45 ev