Hoop in tijden van lijden, Job wist al van de opstanding.