Geloven, gericht zijn op wat je niet ziet. Hebreeën 11:1-3; 6 en 32-40