Over wijsheid in crises. Mede naar aanleiding van Jacobus 1.