Hoe de heiligheid van God ons brengt tot de keus om Hem ons te laten onderwijzen (Markus 1: 21-28; Mattheüs 28: 16-20).