Horen, zien en niet zwijgen!
Het voorbeeld van Paulus in Korinthe (Handelingen 18:1-11).