Bidden zoals Paulus voor de gemeente (Efeze 3:14-21).