Vertrouwen, verheugen en zingen! De bemoediging en uitdaging van Psalm 13.