De eenwording van Israel in de hand van God door het werk van Christus