Je blik richten op Jezus die in de hemel is, geeft hoop en kracht voor nu.