Net als in de tijd van Izebel staan wij voor de uitdaging om niet maar te doen wat goed is voor jezelf, maar God te dienen en vertrouwen (2 Koningen 9:30-37).